Bản tin Jamona Home Resort

Ngân hàng dồn vốn cho bất động sản

Ngân hàng dồn vốn cho bất động sản

Mặt bằng lãi suất dần giảm về mức hợp lý, thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục được duy trì tốt, cùng với đó thị trường bất động