Bản tin Jamona Home Resort

Cú hích khu Đông

Cú hích khu Đông

Sự kiện dự án của Công ty Thành phố Đế Vương (Empire City), có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, do CTCP Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản